Karaja

Son dưỡng môi lâu trôi Satini

Son dưỡng môi lâu trôi Satini

Chi tiết
SON DƯỠNG MÔI CHỐNG NẮNG CÓ MÀU KARAJA - ROUGE COMFORT

SON DƯỠNG MÔI CHỐNG NẮNG CÓ MÀU KARAJA - ROUGE COMFORT

Chi tiết
SON KEM MỀM MƯỢT MÔI KARAJA

SON KEM MỀM MƯỢT MÔI KARAJA

Chi tiết
BỘ 9 MÀU MẮT THỜI THƯỢNG

BỘ 9 MÀU MẮT THỜI THƯỢNG

Chi tiết
MASCARA 3 TRONG 1 KARAJA

MASCARA 3 TRONG 1 KARAJA

Chi tiết
MASCARA 24H KHÔNG LEM KHÔNG TRÔI KARAJA

MASCARA 24H KHÔNG LEM KHÔNG TRÔI KARAJA

Chi tiết
BỘ MASCARA VÀ TẨY TRANG CHO MẮT KARAJA

BỘ MASCARA VÀ TẨY TRANG CHO MẮT KARAJA

Chi tiết
PHẤN MÁ HỒNG THỜI THƯỢNG KARAJA

PHẤN MÁ HỒNG THỜI THƯỢNG KARAJA

Chi tiết
BẢNG ĐIỀU CHỈNH MÀU DA 4 MÀU HOÀN HẢO KARAJA

BẢNG ĐIỀU CHỈNH MÀU DA 4 MÀU HOÀN HẢO KARAJA

Chi tiết
KEM CHE KHUYẾT ĐIỂM DẠNG THỎI

KEM CHE KHUYẾT ĐIỂM DẠNG THỎI

Chi tiết
KEM LÓT SÁNG DA KARAJA

KEM LÓT SÁNG DA KARAJA

Chi tiết
PHẤN NỀN KÌM DẦU KARAJA

PHẤN NỀN KÌM DẦU KARAJA

Chi tiết
KEN TRANG ĐIỂM KIỀM DẦU KARAJA

KEN TRANG ĐIỂM KIỀM DẦU KARAJA

Chi tiết
KEM TRANG ĐIỂM CHE KHUYẾT ĐIỂM TUYỆT ĐỐI KARAJA

KEM TRANG ĐIỂM CHE KHUYẾT ĐIỂM TUYỆT ĐỐI KARAJA

Chi tiết
KEM TRANG ĐIỂM BB CẢI THIỆN TONE MÀU DA KARAJA

KEM TRANG ĐIỂM BB CẢI THIỆN TONE MÀU DA KARAJA

Chi tiết
CHÌ KẺ VIỀN MẮT KHÔNG LEM, KHÔNG TRÔI CÓ ĐẦU TÁN KARAJA

CHÌ KẺ VIỀN MẮT KHÔNG LEM, KHÔNG TRÔI CÓ ĐẦU TÁN KARAJA

Chi tiết
BÚT KẺ MẮT LÂU TRÔI KARAJA

BÚT KẺ MẮT LÂU TRÔI KARAJA

Chi tiết
SON MÔI LÌ 2 MÀU CHỐNG LÃO HÓA KARAJA

SON MÔI LÌ 2 MÀU CHỐNG LÃO HÓA KARAJA

Chi tiết
SON LÌ THỜI THƯỢNG KARAJA

SON LÌ THỜI THƯỢNG KARAJA

Chi tiết
Phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam

Nguồn gốc cái đẹp

Nguồn gốc cái đẹp

Lịch sử mỹ phẩm

Lịch sử mỹ phẩm